Cap de setmana de treballs experimentals en el Parc Neolític de la Draga. Seguim treballant en l’ús d’estris pulimentats. En concret hem realitzat diversos treballs  de diferents tipus de fusta amb destrals de matèries diferents (corniana i jadeïta). També hem iniciat treballs d’adobat de pell emprant aixes per extreure el greix.

Fin de semana trabajos experimentales en el Parc Neolític de la Draga. Seguimos trabajando en el proceso de fabricación y uso de herramientas pulimentadas. En concreto hemos realizado diferentes trabajos sobre maderas diferentes y con hachas de diferentes materias (cornana y jadeita). Tambiém hemos iniciado trabajos de curtido de piel empleando azuelas para extraer la grasa.

Weekend experimental work in the Neolithic Park of La Draga. We continue working on the manufacturing process and use of tools polished. This weekend we did woodworking and leather tanning._MG_6402 copia  _MG_6425 copia _MG_6453 copia