Durant aquestes dues setmanes hem treballat amb la posada a punt del Parc Neolític de la Draga. Els treballs ha estat dirigits a la restauració i construcció de tanques exteriors fetes amb entremat vegetal, adequació del camp de conreu de lleguminoses, realització d’àrees de tallers i neteja. També hem dut a terme treballs de restauració de les cabanes i construcció de mobiliari intern (tancaments interiors i prestatges). El Parc està preparat per l’inici del curs escolar amb noves àrees d’interès com són:

-La zona de conreu de cereals i de lleguminoses on es desenvoluparan les activitats relacionades amb l’agricultura.

-Zona de treball de fusteria,   on s’introduirà als visitants aspectes relacionats amb les tècniques i eines emprades.

P1050224 copia