EXPERIMENTACIÓ DE CAP DE SETMANA. Talla laminar d’obsidiana per pressió. La talla per pressió permet obtenir productes molt regulars i estandarditzats. L’obsidiana és una matèria molt escassa en els jaciments catalans i prové de Sardenya. Fins al dia d’avui només s’ha documentat en tombes del neolític mitjà. Si voleu saber alguna cosa més sobre la talla per pressió us poso el link de la meva tesi:

TECNOLOGIA LÍTICA I DE LA FUSTA DE LA PREHISTÒRIA RECENT AL NORD-EST PENINSULAR. ANÀLISI TECNOMORFOLÒGICA I EXPERIMENTAL

https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=983259#

Dsc_7690
Dsc_7687
Dsc_7751