1 JURGENS 2 3 4

La setmana passada part de l’equip de la Draga hem estat treballant a Alemanya (prop de Colònia) amb l’especialista en l’estudi i fabricació d’arcs Jürgen Junkmanns. L’objectiu de la nostra estada ha estat l’estudi i reproducció dels 3 arcs trobats a la Draga i que són fins el moment els més antics d’Europa. Aquest treball es essencial per a conèixer diversos aspectes sobre la seva producció i ús. El dr. Jürgen Junkmanns ha dedicat més de 15 anys d’estudis dels arcs prehistòrics europeus i és sense mena de dubte el màxim especialista en aquesta temàtica. La seva tesi publicada l’any 2013 té com a títol: Pfeil und Gogen. Von der Altsteinzeit bis zum Mittelalter (Fletxa i arc. Des del Paleolític fins a l’Edat Mitjana) i està publicat a Verlag Angelika Hörnig.