REMUNTAGE PLATAFORMA DE PERCUSSIÓ DEMO DRAGA 2013Remuntatge d’un nucli de sílex laminar i totes les seves làmines. Aproximadament 40 làmines tallades amb percussió indirecta. El nucli no ha estat preparat i l’obertura s’ha realitzat, aprofitant el volum del mateix nòdul, mitjançant una primera totalment cortical. Només hi ha preparació de la superfície de talla i no de la plataforma de percussió. Les làmines d’uns 15 cm de llarg, són espeses, amb cornises marcades i delineació longitudinal convexa. En definitiva làmines mols similars a les que es documenten durant el neolític final a Catalunya, o sigui finals del IV mitjan III mil·leni cal BC. Si voleu més informació us derivo al link on està penjada la meva tesi doctoral.
http://www.arqueolitic.com/tesi-doctoral-dantoni-palomo-sobre-tecnologia-prehistorica-i-experimentacio/