Darrerament hem començat a treballar en els processos d’adobat de pells emprant procediments prehistòrics i tradicionals. Raspat de la pell emprant gratadors emmanegats i ganivets de sílex, estabilització de la pell amb cendra, ocre i tanins, assecat en bastidor, raspat i estovat. Aquest treball està destinat a conèixer els mecanismes bàsics de l’adobat de la pell i completar el coneixement dels instrumentals implicats.

IMG_0745 IMG_0751 IMG_0764 IMG_0779 IMG_0783