El treballs arqueològics a la Tallada han finalitzat amb resultats espectaculars. Hem pogut documentat diversos elements d’època medieval com: restes del fossat, un extens camp de sitges, estructures de l’entremat urbà. També restes del cementiri de cronologia més moderna.

registre fotogràfic d'un enterrament

Registre fotogràfic d’un enterrament