Blog

Els darrers treballs experimentals que hem desenvolupat al Parc Neolític de la Draga s’han centrat en l’ús d’instrumental polimentat pel tractament de pells. En el marc de la tesi doctoral de l’Alba Masclans (UdG/CSIC) estem treballant en l’us d’instruments polimentats experimentalment per tal de poder reconèixer en el futur la funció dels estris arqueològics. En

Continue Reading →

Durant aquestes dues setmanes hem treballat amb la posada a punt del Parc Neolític de la Draga. Els treballs ha estat dirigits a la restauració i construcció de tanques exteriors fetes amb entremat vegetal, adequació del camp de conreu de lleguminoses, realització d’àrees de tallers i neteja. També hem dut a terme treballs de restauració

Continue Reading →

Cap de setmana de treballs experimentals en el Parc Neolític de la Draga. Seguim treballant en l’ús d’estris pulimentats. En concret hem realitzat diversos treballs  de diferents tipus de fusta amb destrals de matèries diferents (corniana i jadeïta). També hem iniciat treballs d’adobat de pell emprant aixes per extreure el greix. Fin de semana trabajos

Continue Reading →