Fa pocs dies ha aparegut la publicació (dos volums) de les actes del III Congrés Internacional d’Arqueologia Experimental celebrat a Banyoles el 17/18 i 19 d’octubre del 2011. Han estat dos anys de feina intensa per tenir preparada aquesta publicació que serà presentada en el proper Congrés Internacional d’Arqueologia Experimental que es realitzarà a Burgos del 8 al 11 de maig d’enguany. Es fa molta il·lusió poder haver acabat aquesta feina iniciada durant el congrés de Ronda l’any 2008 quan vam presentar la nostra candidatura.

Hace pocos días ha aparecido la publicación (dos volúmenes) de las actas del III Congreso Internacional de Arqueología Experimental celebrado en Banyoles el 17/18 y 19 de octubre del 2011. Han sido dos años de trabajo intenso para tener preparada esta publicación que será presentada en el próximo Congreso Internacional de Arqueología Experimental que se realizará en Burgos del 8 al 11 de mayo de este año. Nos hace mucha ilusión poder haber terminado este trabajo iniciada durante el congreso de Ronda en el 2008 cuando presentamos nuestra candidatura.

A few days ago the publication has appeared (two volumes) of the acts of the Third International Congress of Experimental Archeology celebrate in Banyoles 17/18 and 19 October 2011. Have been two years of hard work to get prepared this publication to be presented at the International Congress of Experimental Archeology ( Burgos from 8 to 11 May 2014)coberta_Arqueologia_38Q1726_VOLUM_PRIMER_canvilogos