Les falçs són les eines més característiques de les comunitats agricultores i ramaderes de la Prehistòria. Coneixem diferents models de falç, bàsicament en base a les dades dels jaciments lacustres com el de la Draga. A la Draga s’han recuperat diverses falçs que en aquests moments són de les més antigues del Neolític Europeu i tenen sempre un característic apèndix que permet recollir les tiges dels cereals i apropar-les girant el canell cap a la làmina de sílex (núm. 2). Aquest tipus de falç recorda a les falçs de Egolzwil (núm. 3) (Suïssa) tot i que el mànec és recte i és de cronologia més moderna . Altres tipus de mànecs es coneixen situen de forma paral·lela al mànecs diverses làmines de sílex (núm 4 i 5) o bé amb mànecs rectes simples rectes (núm. 6 i 7). Finalment a la Draga s’ha recuperat us estri que s’ha relacionat amb la sega o la recol·lecció de plantes de la vora de l’estany de Banyoles que està fet íntegrament de fusta de roure sense cap element lític i a on la part tallant és la mateixa fusta que presenta un bisell agut (núm. 1)

DSCN2189 copia