El jaciment NEOLÍTIC de la Draga (Banyoles) aporta una gran quantitat d’informació en relació a les pràctiques agrícoles de les primeres comunitats de pagesos en la mediterrània Occidental. Entre els elements documentats durant els treballs arqueològics es compte amb centenars de milers de granes de cereals i instrumental específic fet en part e fusta per treballar la terra i per segar.

Entre els cereals recuperats domina el blat nu, mentre que altres tipus de cereals com la pisana, l’ordi vestit, l’ordi nu i l’espelta petita estan molt poc representats.

Per remenar la terra empraven uns pals apuntats fet essencialment amb fusta de boix i que hem interpretat com a pals cavadors o remenadors de la terra.

L’objectiu de l’activitat és sembrar en una zona del Poblat neolític de la Draga diverses varietats de cereals antics emprant pals cavadors per treballar la terra i també aixades de pedra. Aquest treball ajudarà a l’equip d’arqueòlegs de la Draga extreure conclusions sobre la funcionalitat de les eines, així com també, del procés de creixement dels cereals.

D’altra banda, el camp neolític experimental de conreu es convertirà com un altre espai pedagògic dins de les visites escolars que es realitzen durant tot l’any.

Al juny i utilitzant falçs com les trobades a la Draga, es realitzarà el procés de sega dels diferents cereals plantats.

Els visitants podran participar en l’activitat juntament amb els arqueòlegs del projecte de recerca del jaciment neolític de la Draga

DISSABTE 7/12/2013-HORARI: 10H30-13 hores

Tel. de contacte: 972 576499/659 658079

No cal reserva prèvia

jornades de portes obertes sembra la Draga