Durant aquest curs 2010-2011 ARQUEOLÍTIC ha treballat amb més de 34.000 escolars!!! Moltes gràcies a tots els professionals que heu confiat amb la nostra tasca. Estem molt contents!!