blogFotografies d’alta velocitat emprant diferents tècniques de talla: percussió directa amb pedra, amb percussor orgànic animal i percussió indirecte. Aquests imatges permeten extreure dades de gran interès sobre els processos de talla.