En el marc del projecte d’investigació “APROXIMACIÓN A LAS PRIMERAS COMUNIDADES NEOLITICAS DEL N-E PENINSULAR A TRAVES DE SUS PRACTICAS FUNERARIAS” hem realitzat diverses experimentacions en relació a l’ús d’eines lítiques tallades i pulimentades.

http://sepulturasneoliticas.blogspot.com.es/p/publicaciones-conferencias-y-congresos.html
Entre els treballs duts a terme hem treballat amb puntes de fletxa amb parts actives geomètriques i usades sobre un senglar. Els resultats afegeixen informació a l’obtinguda en anteriors experiments i publicats en diverses revistes:

http://www.academia.edu/2089116/GIBAJA_J.F._PALOMO_A._ARMENGOL_J._2011_

Experimentando_con_geometricoshttp://www.academia.edu/2082150/

GIBAJA_J.F._PALOMO_A._2004_Geometricos_usados_como_proyectiles._

Implicaciones_economicas_sociales_e_ideologicas_en_sociedades_neoliticas_del_VI-IV_milenio_cal_BC_en_el_noreste_de_la_Peninsula_Iberica_

Trabajos_de_Prehistoria_61_1_81-97

 

geomètrics ex IMG_3436 copia