Arqueolític després de treballar en la necropolis de la Vila de Banyoles intervé en la necropolis medieval del monestir de Sant Esteve. Una vintena d’enterraments queden al descobert. Més informació a El Punt Avui.