El Museu de l’Evolució Humana de Burgos exposa reproduccions d’instruments lítics tallats en diversos materials fetes per nosaltres. Aquests materials permeten ajudar al visitant a entendre l’evolució de la tecnologia del Paleolític. Arqueolític realitza reproduccions fidels de materials arqueològics amb finalitats expositives i didàctiques per a museus, universitats, centres de recerca…

http://www.museoevolucionhumana.com/~museoevo/es

1