Materials pulimentats d’època neolítica emprats en els nostres treballs experimentals i pedagògics. Bons materials per explicar l’ús i la fabricació de les eines a la prehistòria.

Imprimir