Un cop acabats de preparar els camps de conreu de la Draga avui hem sembrat i plantat. D’una banda hem sembrat dues espècies de cereals (blat i ordi) i d’altra plantat pèsols i faves. Aquests camps s’incorporen al discurs pedagògic de les nostres propostes didàctiques. En aquest sentit són de gran valor a l’hora quan es tracta el procés agrícola documentat a la Draga. Per cert al juny segarem amb falç neolítiques…!

P1080613r P1080620r P1080630r