L’any 2014 vam obtenir per primer cop la distinció SICTED com a empresa vinculada als serveis turístics, enguany hem renovat l’acreditació i seguim compromesos amb la qualitat i les ganes de fer-ho cada cop millor.

El president del Consorci de Turisme del Vallès Occidental, Victor Puig, explica que “aquest segell de qualitat té per objectiu aconseguir un nivell de qualitat homogènia dins de les destinacions turístiques, entre els diferents elements, públics i privats, que intervenen en la formació de l’experiència turística”. També afegeix que “des del Consorci volem felicitar a tots els establiments i recursos, tant de l’àmbit públi com privat, que han aconseguit la distinció aquest 2015, fruit del seu esforç i la voluntat de millora constant”.

Cada any, les empreses i serveis turístics participants reben formació, assistència tècnica individualitzada i assisteixen a tallers per tal de poder obtenir a final d’any el distintiu i la placa corresponent. Abans però han de passar una avaluació, els informes de les quals es revisen a la Taula de Qualitat de la destinació, un òrgan col·legiat que té com a principal funció aprovar anualment els informes d’avaluacions externes i proposar la concessió, renovació o revocació del distintiu a les empreses participants a SICTED.

La Taula, formada per representants del Consorci de Turisme del Vallès Occidental, Diputació de Barcelona, les cambres de comerç de Terrassa, Sabadell i Barcelona, els ajuntaments de Rubí, Sabadell, Terrassa i Sant Cugat, els 3 gremis d’hostaleria de la comarca, el PN Sant Llorenç del Munt i l’Obac i l’Unió de Consumidors de Catalunya, es va reunir el passat dia 5 de novembre i, del grup d’establiments que treballen en el procés d’implantació del segell, va proposar a 27 els quals han superat satisfactòriament el Comitè de Distinció i per tant renoven o obtenen aquest distintiu que acredita la seva qualitat turística, entre ells Arqueolític.

http://www.calidadendestino.es/Contenidos/ConsultaEstablecimientosDistinguidos.aspx

logo_sicted