Dissabte dia 10 a la Cada de Cultura de Girona a parti de les  10 i fins les 14 hores estarem realitzant experiències sobre activitats del nostre passat més antic : LA PREHISTÒRIA.

EXPERIÈNCIA COM A MITJÀ DE DIFUSIÓ DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC.

Antoni Palomo-Arqueolític

La base d’aquestes activitats que realitzarem en el marc de la jornada de Living Heritage és la reproducció de processos tecnològics primitius i tradicionals avui dia poc coneguts o bé oblidats. Aquesta és la solució que empremcom a mitjà d’explicació i comprensió de la forma de vida dels homes i dones del passat. Les activitats que proposem són de caràcter demostratiu i l’usuari participa verbalment i en algun cas ajudant-lo en alguns dels processos desenvolupats.

Arqueolític ha desenvolupat un programa de divulgació que pren els resultats de la investigació científica que utilitza l’experimentació arqueològica com a mitjà de la recerca. D’aquesta manera dissenya i dur a terme propostes didàctiques basades en experiències en relació a la tecnologia prehistòrica.

En aquest sentit les activitats que durem a terme durant la sessió del 10 de novembre de 2012 seran les següents:

 -Evolució dels estris durant la prehistòria.L’objectiu de la demostració és mostrar/explicar com han evolucionat les diferents tècniques de treball de la pedra al llarg de la prehistòria. Es fa un recorregut demostratiu de quines van ser les eines del paleolític i del neolític.

 -Passat i tècniques d’encendre el foc. Durant l’activitat, es fa una demostració d’encesa de foc emprant diverses tècniques de percussió i de fricció. Els participants tenen l’oportunitat de conèixer els materials que intervenen en cada sistema.

 -La metal·lúrgia de bronze.Demostració de fosa de coure i bronze utilitzant procediments prehistòrics. El metall es fon utilitzant la reproducció d’un forn de cubeta de l’edat dels metalls, com els que es documenten arqueològicament. El públic pot participar de l’activitat fent anar les bufadors d’aire que alimenten el foc. Aquesta activitat compta amb el suport de nombroses reproduccions d’utillatge, que es poden manipular i que permeten comprendre l’evolució de l’instrumental al llarg de la prehistòria.

Demostracio_metallurgia_
Demostracio_
Talla_deines_de_pedra_prehsitoriques