Revista_spiens

A la revista SÀPIENS del mes de juliol : LA PROPOSTA D’ENRIC CALPENA ; Com era Banyoles en l’època del neolític?