La Serra del Mas Bonet (Vilafant-Alt Empordà) un jaciment de prehistòria recent que aporta dades inèdites sobre la vida en el neolític. Especialment rellevants són la troballa de 6 esteles i un menhir en l’ocupació del neolític final. Jaciment excavat per ARQUEOLÍTIC els anys 2008-2009.

Més detalls al vídeo: La Serra del Mas Bonet